อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO infrared receiver module x 1
  • OSOYOO infrared remote control x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อโมดูล IR receiver ในช่อง P8

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่ปุ่ม Advanced จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Extensions

ขั้นตอนที่ 2 ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ OSOYOO_IR จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพื่อนำเข้าโปรเจค

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ OSOYOO IR จากนั้นลากบล็อค connect ir receiver to มาวางไว้ในบล็อค on start 

ขั้นตอนที่ 4 ลากบล็อค on button pressed มาวางไว้ในพื้นที่ว่างด้านขวา

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show number มาไว้ภายในบล็อค on button pressed และเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 5

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาไว้ภายในบล็อค show number 5 และเปลี่ยนค่าเป็น 200

ขั้นตอนที่ 7 สร้างบล็อคเพิ่มโดยการคลิ๊กขวาที่บล็อค show number และบล็อค pause(ms) จากนั้นเลือก Duplicate ตามรูป

ขั้นตอนที่ 8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ให้ได้ตามรูป

ขั้นตอนที่ 9 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาวางไว้ภายในบล็อค on button pressed จากนั้นสร้างอักษรตามรูป

ขั้นตอนที่ 10 คลิ๊กที่หมวดหมู่ OSOYOO IR จากนั้นลากบล็อค on CH minus button pressed

ขั้นตอนที่ 11 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาวางไว้ภายในบล็อค on CH minus button pressed และสร้างอักษรเป็นรูปตัว I

ขั้นตอนที่ 12 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ภายในบล็อค on CH minus button pressed และเปลี่ยนค่าเป็น 1000

ขั้นตอนที่ 13 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 12 จากนั้นในบล็อคใหม่สร้างอักษรเป็นรูปหัวใจ

ขั้นตอนที่ 14 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 13 และสร้างอักษรเป็นรูปตัว U

ขั้นตอนที่ 15 คลิ๊กที่หมวดหมู่ OSOYOO IR จากนั้นลากบล็อค on CH button pressed มาวางในพื้นที่ว่างด้านขวา

ขั้นตอนที่ 16 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาวางไว้ภายในบล็อค on CH button pressed และสร้างจุดขึ้นมา 1 จุดตรงกลาง

ขั้นตอนที่ 17 คลิ๊กขวาที่บล็อค show leds จากนั้นคลิ๊ก Duplicate แล้วลากมาวางในบล็อค on CH button pressed

ขั้นตอนที่ 18 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 17 ตามรูป

ขั้นตอนที่ 19 คลิ๊กที่หมวดหมู่ OSOYOO IR จากนั้นลากบล็อค on NUM2 button pressed มาวางในพื้นที่ว่างด้านขวา

ขั้นตอนที่ 20 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาไว้ภายในบล็อค on NUM2 button pressed

ขั้นตอนที่ 21 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT

ตัวอย่าง