อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

 • บอร์ด BBC micro:bit x 1
 • สาย Micro USB x 1
 • คอมพิวเตอร์ x 1
 • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
 • OSOYOO LED module x3
 • OSOYOO 3-pin PnP cable x 3
 • OSOYOO 4-pin PnP cable x 1
 • OSOYOO Ultrasonic detector module x 1

เริ่มต้น

 • เชื่อมต่อโมดูล Ultrasonic ในช่อง +, P8, P16, –
 • เชื่อมต่อโมดูล green LED ในช่อง P0
 • เชื่อมต่อโมดูล yellow LED ในช่อง P1
 • เชื่อมต่อโมดูล red LED ในช่อง P2

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นคลิ๊กที่ Make a Variable พิมพ์คำว่า range จากนั้นกดปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 2 ลากบล็อค set range to 0 มาไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่ปุ่ม Advanced จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Extensions

ขั้นตอนที่ 4 ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า sonar จากนั้นคลิ๊กที่ sonar เพื่อเพิ่มเข้าไปในโปรเจค

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ sonar จากนั้นลากบล็อค ping trig echo unit มาวางไว้ภายในบล็อค set range to 0 เปลี่ยน trig เป็น P8 เปลี่ยนecho เป็น P16 และเปลี่ยน unit เป็น cm

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show number มาวางไว้ภายในบล็อค forever 

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค range มาวางไว้ภายในบล็อค show number

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นเลือกบล็อค if-then-else

ขั้นตอนที่ 9 ลากบล็อค if-then-else มาวางไว้ภายในบล็อค forever จากนั้นกดที่ไอคอน + เพื่อเพิ่มเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 10 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค 0 = 0 มาวางไว้ในช่องเงื่อนไขของบล็อค if-then-else และเปลี่ยนเป็น 0>=0

ขั้นตอนที่ 11 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค range มาวางไว้ในช่องแรกของบล็คอ 0>=0 และในช่องที่สองเปลี่ยนค่าเป็น 20 

ขั้นตอนที่ 12 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin to มาวางไว้ภายในช่องแรกของบล็อค if-then-else และเปลี่ยนค่าเป็น 1

ขั้นตอนที่ 13 คลิ๊กขวาที่บล็อค digital write pin to เลือก Duplicate สร้างบล็อคใหม่ขึ้นมา 2 บล็อค จากนั้นเปลี่ยนค่าเป็น P1 และ P2 แล้วลากมาไว้ใต้บล็อคแรก

ขั้นตอนที่ 14 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค and มาวางไว้ในช่องเงื่อนไขช่องที่สองของบล็อค if-then-else 

ขั้นตอนที่ 15 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค 0 < 0 มาไว้ในช่องแรกของบล็อค and 

ขั้นตอนที่ 16 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้ลากบล็อค range มาวางไว้ในช่องแรกภายในบล็อค 0 < 0 และช่องที่สองเปลี่ยนเป็น 20 

ขั้นตอนที่ 17 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค 0 < 0 มาวางไว้ในช่องที่สองของบล็อค and จากนั้นเปลี่ยนเป็น 0 >= 10

ขั้นตอนที่ 18 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค range มาวางไว้ในช่องแรกของบล็อค 0 >= 10 

ขั้นตอนที่ 19 คลิ๊กขวาที่บล็อค digital write pin เลือก Duplicate บล็อคใหม่ขึ้นมา 3 บล็อค จากนั้นลากไว้ไว้ในช่อง else if และเปลี่ยนค่า P1 จาก 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 20 Duplicate เพิ่มอีก 3 บล็อค จากนั้นลากมาไว้ในช่อง else และเปลี่ยนค่า P2 จาก 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 21 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ภายในบล็อค else

ขั้นตอนที่ 22 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง