อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

 • บอร์ด BBC micro:bit x 1
 • สาย Micro USB x 1
 • คอมพิวเตอร์ x 1
 • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
 • OSOYOO flame sensor module x 1
 • OSOYOO LED module x 1
 • OSOYOO buzzer module x 1
 • OSOYOO 3-pin PnP cable x 3

เริ่มต้น

 • เชื่อมต่อโมดูล Buzzer ในช่อง P0
 • เชื่อมต่อโมดูล LED ในช่อง P1
 • เชื่อมต่อโมดูล Flame sensor ในช่อง P2 และเลื่อนสวิตช์มาที่ด้าน D

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Led จากนั้คลิ๊กที่ปุ่ม more จากนั้นลากบล็อค led enable false มาไว้ภายในบล็อค on start 

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค if-then-else มาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค 0 = 0 มาวางในช่องเงื่อนไขของบล็อค if-then-else 

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital read pin P0 มาวางไว้ในช่องแรกของบล็อค 0 = 0 เปลี่ยนค่า pin เป็น P2 และช่องที่สองของบล็อค 0 = 0 เปลี่ยนค่าเป็น 1

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Music จากนั้นลากบล็อค stop melody all มาวางไว้ในช่องแรกของบล็อค if-then-else

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital read pin P0 to 0 มาวางไว้ด้านล่างของบล็อค stop melody และเปลี่ยนค่า pin เป็น P1

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Music จากนั้นลากบล็อค start melody xxx repeating xx มาวางไว้ในช่องที่สองของบล็อค if-then-else

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กขวาที่บล็อค digital write pin P1 to 0 จากนั้นเลือก Duplicate ลากบล็อคใหม่มาไว้ด้านล่างของช่องที่สองภายในบล็อค if-then-else จากนั้นเปลี่ยนค่า 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ในช่องที่สองของบล็อค if-then-else และเปลี่ยนค่าเป็น 2000

ขั้นตอนที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง