อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO motor module x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อโมดูล motor ในช่อง P1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Input จากนั้นลากบล็อค on button pressed มาวางไว้ในพื้นที่ว่างด้านขวา

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin มาวางภายในบล็อค on button pressed เปลี่ยนค่า pin เป็น p1 และเปลี่ยนค่า to เป็น 1

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Input จากนั้นลากบล็อค on button pressed มาวางในพื้นที่ว่างด้านขวา จากนั้นเปลี่ยนค่าเป็น B

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin มาวางไว้ภายในบล็อค on button pressed B เปลี่ยนค่า pin เป็น P1 

ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง