อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO button module x 1
  • OSOYOO servo motor x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อ Servo ในช่อง P0
  • เชื่อมต่อโมดูล button ในช่อง P1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค if-then-else มาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 2 ลากบล็อค 0 = 0 มาวางไว้ในช่องเงื่อนไขภายในบล็อค if-then-else จากนั้นเปลี่ยนค่าในช่องด้านหลังเป็น 1

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่ปุ่ม Advanced จากนั้นคลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins ลากบล็อค digital read pin P0 มาวางไว้ในช่องแรกของบล็อค 0=0 

ขั้นตอนที่ 4 ลากบล็อค servo write pin มาวางไว้ในช่องแรกของบล็อค if-then-else และเปลี่ยนค่าด้านหลังเป็น 100 

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาไว้ด้านล่างของบล็อค digital write pin to และวาดอักษรตามรูป

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ด้านล่างของบล็อค show leds และเปลี่ยนค่าเป็น 1000 

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค servo write pin to มาวางไว้ในช่อง else ภายในบล็อค if-then-else และเปลี่ยนค่าเป็น 0

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาไว้ด้านล่างของบล็อค servo write pin และวาดอักษรเป็นรูป X

ขั้นตอนที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง