อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

 • บอร์ด BBC micro:bit x 1
 • สาย Micro USB x 1
 • คอมพิวเตอร์ x 1
 • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
 • OSOYOO Relay module x 1
 • OSOYOO LED module x 1
 • OSOYOO 3-pin PnP cable x 1
 • 2pin female to female jumper wire
 • 1pin male to female jumper wire

เริ่มต้น

 • เชื่อมต่อโมดูล Relay ในช่อง P7
 • เชื่อมต่อ NO ของโมดูล Relay ในช่อง VCC ของบอร์ดขยาย
 • เชื่อมต่อ SIG ของโมดูล LED กับ COM ของโมดูล Relay
 • เชื่อมต่อ GND ของโมดูล LED ในช่อง GND ของบอร์ดขยาย 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Led และคลิ๊กปุ่ม more จากนั้นลากบล็อค led enable false มาวางไว้ภายในบล็อค on start 

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่ปุ่ม Advance จากนั้นคลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin P0 to 0 มาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนค่าจาก P0 เป็น P7 และเปลี่ยนค่า 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 1000

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กขวาที่บล็อค digital write และบล็อค pause เลือก Duplicate 

ขั้นตอนที่ 7 เปลี่ยนค่าของบล็อค digital write ใหม่จาก 0 เป็น 1 จากนั้นลากมาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง