อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO sound module x 1
  • OSOYOO LED module x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 2

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อโมดูลเสียงในช่อง P0
  • เชื่อมต่อโมดูล LED ในช่อง P1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show number มาวางไว้ภายในบล็อค forever 

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog read pin มาวางไว้ภายในบล็อค show number 

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค if-then-else มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever 

ขั้นตอนที่ 4 ลากบล็อค 0 < 0 มาวางไว้ภายในบล็อค if-then-else 

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog read pin มาวางไว้ในช่องแรกภายในบล็อค 0<0 และช่องที่สองให้เปลี่ยนค่า 0 เป็น 700

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin มาวางไว้ที่ช่องแรกภายในบล็อค if-then-else จากนั้นเปลี่ยนค่าจาก P0 เป็น P1

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กขวาที่บล็อค digital write pin to เลือก Duplicate จากนั้นลากบล็อคใหม่มาไว้ในช่องที่สองภายในบล็อค if-then-else และเปลี่ยนค่า 0 เป็น 1 

ขั้นตอนที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง