อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO Potentiometer module x 1
  • OSOYOO LED module x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 2

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อ Potentiometer module ในช่อง P2
  • เชื่อมต่อ LED module ในช่อง P0

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Make a Variable

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ข้อความ potentiometerval จากนั้นคลิ๊กปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 3 ลากบล็อค set potentiometerval to 0 มาไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins ซึ่งอยู่ภายในหมวดหมู่ Advanced

ขั้นตอน 5 ลากบล็อค analog read pin P0 มาวางไว้แทนที่เลข 0 ของบล็อค set potentiometer to 0 จากนั้นเปลี่ยนค่า P0 เป็น P2

ขั้นตอนที่ 6 ลากบล็อค analog write pin P0 to 1023 มาวางไว้ด้านล่างสุดของบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 7 ลากบล็อค potentiometerVal มาไว้แทนที่ 1023 ภายในบล็อค analog write pin to

ขั้นตอนที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT

ตัวอย่าง