อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO Passive Buzzer module x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อ buzzer ในช่อง P0

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show icon มาวางไว้ในบล็อค on start และเลือกไอคอนเป็นรูปโน๊ตเพลง

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Music จากนั้นลากบล็อค Play tone for beat มาไว้ในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 3 บล็อค Play tone (Hz) for beat สามารถเลือกค่าความถี่ของเสียงได้ โดยความถี่ค่าเริ่มต้น คือ 262 Hz ซึ่งเป็นเสียง Middle C สามารถเปลี่ยนเป็นความถี่อื่นได้ตามรูป

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มบล็อค play tone (Hz) for beat ตามรูป

ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง