อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO button module x 2
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 2

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อปุ่มแรกในช่อง P0
  • เชื่อมต่อปุ่มที่สองในช่อง P1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค if-then มาวางไว้ภายในบล็อค forever 

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Input จากนั้นลากบล็อค pin P0 is pressed มาไว้ภายในช่องเงื่อนไขของบล็อค if-then 

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show leds มาวางไว้ภายในบล็อค if-then และสร้างรูป <–

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค if-then แล้วนำมาวางไว้ด้านล่างของบล็อค forever  เปลี่ยน P0 ให้เป็น P1 และเปลี่ยนรูป <– เป็น –>

ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT