อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO RGB module x 1

เริ่มต้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามรูป

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ LED จากนั้นลากบล็อค led enable false มาวางภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog write pin มาไว้ด้านล่างของบล็อค led enable false เปลี่ยน pin จาก P0 เป็น P2 

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค analog write pin 2 ครั้ง จากนั้นลากมาวางด้านล่างสุดภายในบล็อค on start บล็อคแรกเปลี่ยน pin เป็น P1 และบล็อคที่สองเปลี่ยน pin เป็น P0

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog write pin มาไว้ภายในบล็อค forever และเปลี่ยนเป็น 0

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause (ms) มาไว้ด้านล่างสุดของบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 1000

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค analog write pin และบล็อค pause (ms) จากนั้นนำมาเรียงและเปลี่ยนค่าต่างๆ ตามรูป

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Loops จากนั้นลากบล็อค repeat times do มาไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 1

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Loops จากนั้นลากบล็อค for index from มาไว้ภายในบล็อค repeat times do คลิ๊กขวาที่บล็อค index สีแดง เลือก Rename variable ตั้งชื่อเป็น val คลิ๊กปุ่ม OK จากนั้นเปลี่ยนค่าจาก 4 เป็น 513

ขั้นตอนที่ 9 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins ลากบล็อค analog write pin มาไว้ภายในบล้อค for val from 0 to 513

ขั้นตอนที่ 10 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค Val มาไว้ภายในบล็อค analog write P0 to 

ขั้นตอนที่ 11 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog write pin มาวางไว้ภายในบล็อค for val form 0 to

ขั้นตอนที่ 12 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Math จากนั้นลากบล็อค 0 – 0 มาวางไว้ภายในบล็อค analog write pin และเปลี่ยนค่าแรกจาก 0 เป็น 1023

ขั้นตอนที่ 13 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค Val มาวางแทน 0 ภายในบล็อค 1023 – 0

ขั้นตอนที่ 14 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค analog write pin P1 to 1023-Val มาวางไว้ด้านล่างของบล็อคเดิม จากนั้นเปลี่ยนค่า pin เป็น P2 และเปลี่ยนค่า 1023 เป็น 512

ขั้นตอนที่ 15 คลิ๊กที่บล็อค Basic จากนั้นลากบล็อค pause (ms) มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค for Val from 0 to 513 และเปลี่ยนค่าเป็น 1

ขั้นตอนที่ 16 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 15 และเปลี่ยนค่าต่างๆ ตามรูป

ขั้นตอนที่ 17 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog write pin to มาไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่า pin เป็น P2

ขั้นตอนที่ 18 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค analog write pin to 2 ครั้ง จากนั้นลากมาวางด้านล่างสุดภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่า pin เป็น P1 และ P0 

ขั้นตอนที่ 19 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง