อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO LED lamp x 3

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อโมดูล LED สีเขียวในช่อง P0
  • เชื่อมต่อโมดูล LED สีเหลืองในช่อง P1
  • เชื่อมต่อโมดูล LED สีแดงในช่อง P2

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่แถบ Toolbox เลือกหมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin มาวางไว้ภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค Pause (ms) มาวางไว้ด้านล่างของบล็อค digital write pin และเลือกเวลาเป็น 5000 ms  

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Loops จากนั้นลากบล็อค repeat times do มาไว้ด้านล่างภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 4

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin มาวางไว้ภายในบล็อค repeat times do และเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause (ms) มาวางไว้ภายในบล็อค repeat times do และเปลี่ยนค่าเป็น 500 ms 

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค digital write pin และบล็อค pause (ms) ที่อยู่ภายในบล็อค repeat times do และเปลี่ยนค่าบล็อค digital write pin ให้เป็น 0

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค repeat 4 times do จากนั้นลากมาวางภายในบล็อค forever เปลี่ยนค่า repeat จาก 4 เป็น 3 และเปลี่ยนค่า digital write จาก P0 เป็น P1

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever เปลี่ยน pin จาก P0 เป็น P2 และเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 9 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค Pause (ms) มาวางไว้ด้านล่างสุดภาายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 5000 ms

ขั้นตอนที่ 10 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate บล็อค repeat 3 times do จากนั้นลากมาวางด้านล่างสุดภายในบล็อค forever เปลี่ยนค่า repeat จาก 3 เป็น 4 และเปลี่ยนค่า pin จาก P1 เป็น P2 

ขั้นตอนที่ 11 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง