อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO 3-pin LED module x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อบอร์ดและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน (ตามรูป) 
  • เลื่อนสวิตช์ไปที่ ON 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่แถบ Toolbox จากนั้นเลือกหมวดหมู่ Pin และเลือก Advanced

ขั้นตอนที่ 2 ลากบล็อค digital write pin P to 0 มาไว้ภายในบล็อค forever จากนั้นเปลี่ยนค่า จาก 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปไว้ที่ไดร์ MICROBIT และดูผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4 ไปที่แถบ Toolbox เลือกหมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause (ms) มาไว้ภายในบล็อค forever และเลือกเวลาหยุดตามที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5 สำหรับการเพิ่มบล็อคที่มีอยู่แล้ว ทำได้โดยคลิ๊กขวาไปที่บล็อก digital write pin P0 to 1 เลือก Duplicate จะได้บล็อคใหม่ ให้เปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 0 บล็อคนี้หมายถึงการปิด LED

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กขวาที่บล็อค pause (ms) เลือก Duplicate จากนั้นลากไปไว้ใต้บล็อค digital write pin P0 to 0

ขั้นตอนที่ 7 ลาก 2 บล็อคที่ได้สร้างขึ้นมา มาไว้ภายในบล็อค forever 

ขั้นตอน 8 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปไว้ที่ไดร์ MICROBIT อีกครั้ง

ตัวอย่าง