ในตลาดที่จำหน่ายอุปกรณ์ด้านการศึกษา STEM บอร์ด Micro:bit เป็นบอร์ดที่กำลังมาแรงและมีความนิยมสูงมาก แต่การจะนำบอร์ดมาต่อกับเซนเซอร์จำนวนมากพร้อมๆ กันนั้น ทำได้ค่อนข้างยาก จึงได้มีการพัฒนาบอร์ดเสริมขึ้นมา โดยในตัวอย่างนี้จะใช้บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Play(PnP)

บอร์ดเสริมของ OSOYOO v1.0 

คุณสมบัติ

ตัวอย่างการใช้งาน