อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1

ขั้นตอนที่ 1  เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 2 จะพบกับหน้าต่างสำหรับเขียนโปรแกรม ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนจำลองบอร์ด (Simulator) ส่วนแถบเครื่องมือ (Toolbox) ส่วนพื้นที่สำหรับการเขียนโค้ด (Coding Area) และส่วนสำหรับบันทึกและดาวน์โหลดโปรเจค

ขั้นตอนที่ 3 ในแถบเครื่องมือ ให้คลิ๊กไปที่หมวดหมู่ Basic และลากบล็อคคำสั่ง show leds ไปไว้ภายในบล็อคคำสั่ง forever จากนั้นให้วาดรูปหัวใจโดยการคลิ๊กที่จุดของบล็อค show leds จะพบรูปหัวใจในแถบบอร์ดจำลอง

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show icon มาไว้ด้านล่างของบล็อค show leds ภายในบล็อค forever จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่มสามเหลี่ยม และเลือกตัวอย่าง icon มาหนึ่งรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 5 ในแถบ Toolbox คลิ๊กไปที่หมวดหมู่ Basic และคลิ๊ก more จากนั้นลากบล็อค clear screen มาวางไว้ที่ด้านล่างของบล็อค show icon ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 6 ลากบล็อค show string ที่อยู่ภายในหมวดหมู่ Basic มาวางไว้ใต้บล็อค clear screen และเปลี่ยนข้อความ Hello เป็นข้อความที่ต้องการ ในตัวอย่างเปลี่ยนเป็น Papa

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause (ms) มาไว้ด้านล่างของบล็อค show string และเปลี่ยนค่าเวลาตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 8 เปลี่ยนชื่อโปรเจคเป็นชื่อที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น flashing-heart จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Download

ขั้นตอนที่ 9 เชื่อมต่อบอร์ด Micro:bit เข้ากับคอมพิวเตอร์ จะพบไดร์ชื่อ MICROBIT

ขั้นตอนที่ 10 คัดลอกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้มาวางในไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง